Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM (page 3)

TRUNG TÂM

Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và mừng Kim Khánh thành lập

Ngày 07/12/2019, Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae mừng lễ Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 50 năm (1969-2019) thành lập Trung tâm đã nhận Đức Maria Đấng bảo trợ dưới tước hiệu: “Ngai tòa Đấng Khôn Ngoan”.

Đọc thêm

TTTH Sedes Sapientiae: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới (03.09.2019)

vào lúc 7h30 sáng thứ Ba, ngày 03/09/2019, cha Giu-se Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh tỉnh dòng Đaminh Việt Nam chủ tế thánh lễ cùng quý cha trong ban giám đốc. Tới tham dự thánh lễ có khoảng 20 cha đại diện các hội dòng, tu đoàn và tu hội tới tham dự thánh lễ. Hiệp thông trong thánh lễ có khoảng 225 quý thầy, quý sơ là những học viên từ hơn 50 hội dòng, tu đoàn và tu hội đến tham dự.

Đọc thêm