Home / THÁNH KINH / TÂN ƯỚC

TÂN ƯỚC

TÂN ƯỚC VÀ KITÔ HỌC: CÁC VẤN NẠN HIỆN NAY

Các nguồn tài liệu về lịch sử Đức Giêsu Nadarét mà chúng ta hiện có thì rất hạn hẹp. Chúng được một vài tài liệu cổ ngoài Kinh Thánh tình cờ ghi lại, liên quan tới một số chi tiết, và thỉnh thoảng cũng được gặp thấy trong các Phúc Âm ngụy thư biên soạn sau này.

Đọc thêm