Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM (page 6)

TRUNG TÂM

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae

Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng Trung tâm thần học Sedes Sapientiae, ban Giám đốc đã tổ chức buổi hội thao để tất cả anh chị em sinh viên của Trung tâm được giao lưu, chia sẻ niềm vui, cộng tác và liên đới với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.

Đọc thêm