Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM (page 2)

TRUNG TÂM

Hội Thao Mừng Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae (05.12.2020)

Hội Thao Mừng Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae (05.12.2020)

Để chào mừng Lễ Bổn mạng của Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, đồng thời thắt chặt mối dây liên kết giữa Trung tâm và sinh viên, cũng như tình huynh đệ giữa các anh chị em sinh viên với nhau, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae tổ chức Hội thao truyền thống vào ngày 05/12/2020 tại sân vận động H2, thuộc quận Tân Bình, Tp. HCM.

Đọc thêm