Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Thần học gồm các môn học thuộc các ngành Kinh Thánh, Thần học Tín lý, Luân lý, Lịch sử Giáo hội, Mục vụ và Triết học.

 • Nhập môn Kinh Thánh (2 tc)
 • Thế giới Cựu Ước (2 tc)
 • Ngũ Thư (2 tc)
 • Các sách Lịch sử (2 tc)
 • Các sách Ngôn sứ (2 tc)
 • Thánh vịnh & Các sách Giáo huấn (2 tc)
 • Thế giới Tân Ước (2 tc)
 • Tin Mừng Nhất Lãm (2 tc)
 • Sách Công Vụ Tông Đồ (2 tc)
 • TM Gioan & sách Khải Huyền (2 tc)
 • Các thư Phaolô (2 tc)
 • Thư Hípri & Các thư chung (2 tc)
 • Thần học nhập môn (2 tc)
 • Thần học Ba Ngôi (2 tc)
 • TC Sáng tạo & Quan phòng (2 tc)
 • Kitô học (3 tc)
 • Giáo hội học (2 tc)
 • Thánh Mẫu học (2 tc)
 • Bí tích tổng quát (2 tc)
 • Bí tích chuyên biệt (2 tc)
 • Thần học về các tôn giáo (2 tc)
 • Cánh chung học (2 tc)
 • Giáo lý Hội Thánh Công giáo (2 tc)

Luân lý & Linh đạo (12 tín chỉ)

 • Luân lý tổng quát (2 tc)
 • Các nhân đức đối thần (2 tc)
 • Thần học về Ân sủng (2 tc)
 • Thần học tâm linh (2 tc)
 • Giáo huấn của Giáo hội về xã hội (2 tc)
 • Đạo đức sinh học (2 tc)

Lịch sử Giáo hội (8 tín chỉ)

 • Lịch sử Giáo hội : Thượng cổ & Trung cổ (2 tc)
 • Lịch sử Giáo hội: Phục hưng & Hiện đại (2 tc)
 • Lịch sử Giáo hội Việt Nam (2 tc)
 • Giáo phụ (2 tc)
 • Phụng vụ tổng quát (2 tc)
 • Thánh lễ & Các Giờ kinh Phụng vụ (2 tc)
 • Truyền giáo học (2 tc)
 • Giáo luật: Đời sống thánh hiến (2 tc)
 • Giáo luật: Bí tích (2 tc)
 • Thần học & Mục vụ hôn nhân (2 tc)
 • Mục vụ Truyền thông (2 tc)
 • Triết học nhập môn (2 tc)
 • Triết Thượng và Trung cổ (2 tc)
 • Triết Cận và Hiện đại (2 tc)
 • Tri thức luận (2 tc)
 • Ấn giáo & Phật giáo (2 tc)
 • Siêu hình học (2 tc)
 • Đạo đức học (2 tc)
 • Nho & Lão giáo (2 tc)
 • Luận lý học (2 tc)
 • Tâm lý tổng quát (2 tc)
 • Tham vấn tâm tư (2 tc)
 • Phương pháp Nghiên cứu & Biên soạn (2 tc)
 • Sư phạm huấn giáo (2 tc)
 • Tiếng Việt thực hành (2 tc)
 • Hán văn (2 tc)
 • Thuật ngữ Triết – Thần (2 tc)
 • Nhập môn văn hoá Việt Nam (2 tc)

Tín Lý

Luân Lý

Phụng Vụ Bí Tích

Tu Đức

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae được thành lập vào ngày 15.09.1969 tại Học viện Đa Minh Thủ Đức, với mục đích đào tạo thần học để đáp ứng nhu cầu cho sứ vụ của các nữ tu thời bấy giờ. Tuy nhiên sau năm 1975, vì hoàn cảnh khó khăn của đất nước, Trung tâm đã phải dừng hoạt động cho mãi đến năm 1988, Trung tâm Sedes Sapientiae mới được tái lập tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Đến ngày 16.09.2005, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae được chuyển về Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận và hoạt động chính thức từ đó đến nay.

Chịu trách nhiệm nội dung

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae

 

Ý kiến bạn đọc

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Email: [email protected]