Toát yếu môn học: Thần học Đời sống thánh hiến

Giảng khóa này cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về đời sống thánh hiến, khởi đi từ những khái niệm về từ ngữ rồi đến những khía cạnh Thần học về đời sống thánh hiến, cách riêng là giáo huấn của Công đồng Vaticanô II.

Từ nền tảng của Công đồng, giảng khóa cũng cung cấp một lối nhìn về Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành, theo Thượng Hội đồng Giám mục 1994 về đời sống thánh hiến, từ đó chỉ ra việc đi theo Đức Kitô như lý tưởng then chốt về đời sống thánh hiến ngang qua việc sống theo các lời khuyên Phúc Âm.

Việc tìm hiểu về sự phong phú của các linh đạo và những mối tương quan khác nhau của đời sống Thánh hiến cũng được đề cập ở đây. Cuối cùng, việc chiêm ngắm Đức Maria, như mẫu gương tuyệt vời của Đời sống thánh hiến sẽ khép lại giảng khóa này.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *