Toát yếu môn học: Thần học Tâm linh

Giảng khóa này chủ yếu cung cấp cho các học viên một lối nhìn khái quát về đời sống tâm linh, cách riêng đưa các học viên trở về với kinh nghiệm tâm linh nền tảng của Kinh thánh, kinh nghiệm nguyên khởi của mọi kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong Kinh thánh cốt yếu đặt trọng tâm trên mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan này trở thành nguồn phát sinh những mối tương quan giữa con người với nhau và là tiêu chuẩn để đọc ra những sự kiện trong đời sống con người.

Trong Cựu ước, kinh nghiệm tâm linh vốn được hình thành từ nhiều truyền thống khác nhau, thuộc về các trào lưu tôn giáo đích thực (các truyền thống lịch sử, ngôn sứ, minh triết). Bao nhiêu có thể, các sinh viên sẽ được tiếp cận những giai đoạn lịch sử khác nhau của Israel, và được chỉ ra sự tác động của những sự kiện và những hoàn cảnh.lịch sử trên kinh nghiệm tâm linh của Dân Chúa.

Trong Tân ước, cần làm sáng tỏ mối tương quan giữa sự tiếp nối mới mẻ với kinh nghiệm của Cựu ước, và chính kinh nghiệm tâm linh của Chúa Giêsu, các môn đệ và những Công đoàn thời Giáo hội sơ khai.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *