Home / THẦN HỌC / TÂM LINH

TÂM LINH

Đường Về Của Mẹ (Phần 13)

altNếu Đức Ki-tô Giêsu là vị Thượng Tế Đích Thực đời đời theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê, thì Đức Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a là vị Tư Tế Tuyệt Hảo muôn đời của Thiên Chúa. Nhờ ơn hiệp nhất, Mẹ được thông dự vào địa vị Thượng Tế Tối Cao của Đức Ki-tô trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại của Người.

Đọc thêm

Đường Về Của Mẹ (Phần 12)

altMệnh lệnh ban ra, tổng lãnh thiên thần Ga-bi-ri-en xòe rộng đôi cánh bay xuống vực thẳm thảm họa nhân gian. Đến cùng Người Trinh Nữ, đến với Vì Sao Sáng đang họa lại ánh sáng Thiên Chúa. Lời  truyền tin đầu vừa phát ra từ miệng vị Thiên Sứ, bức màn mầu nhiệm lung lay vén lên.

Đọc thêm

Đường Về Của Mẹ (Phần 11)

altĐôi bên trao đổi, chan hòa sự sống con người tạo vật và Thiên Chúa Tối Cao cho nhau. Tình yêu nối kết tình yêu, sự sống giao hòa sự sống trong một thân xác con người. Hai tinh thần chỉ còn một, hai linh hồn đan quyện vào nhau chẳng thể tách rời. Thật không còn sự kết hợp mật thiết nào có thể thâm sâu hơn.

Đọc thêm

Đường Về Của Mẹ (Phần 10)

altĐón Mẹ Ma-ri-a về thiên quốc Thiên Chúa muốn ngỏ lời với nhân loại, dù là một tội nhân nặng nề nhất cũng được biết khoảng cách giữa thế giới tự nhiên hữu hình và thế giới siêu nhiên vô hình không xa. Tuy có khoảng cách nhiệm mầu nhưng không phải bí nhiệm tuyệt đối, đến mức loài người chẳng thể hiểu biết được ...

Đọc thêm