ĐÔI NÉT VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Thần học (TTTH) Sedes Sapientiae đã trải qua 50 năm từ lúc được thiết lập vào ngày 15.09.1969 tại Học viện Đa Minh Thủ Đức. Chương trình Triết-Thần ba năm dành riêng cho các nữ tu với thành phần sinh viên chính yếu đầu tiên là các chị nữ tu Đa Minh, sau đó mở rộng cho các hội dòng nữ khác như Đức Bà Truyền Giáo, Con Đức Mẹ Nam Vang, Mến Thánh Giá… với mục đích giúp các nữ tu sĩ đào sâu đạo lý Kitô giáo, ngõ hầu đáp ứng những nhu cầu đào tạo nội bộ cũng như việc tông đồ.

...

...

...

...

...

...

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae được thành lập vào ngày 15.09.1969 tại Học viện Đa Minh Thủ Đức, với mục đích đào tạo thần học để đáp ứng nhu cầu cho sứ vụ của các nữ tu thời bấy giờ. Tuy nhiên sau năm 1975, vì hoàn cảnh khó khăn của đất nước, Trung tâm đã phải dừng hoạt động cho mãi đến năm 1988, Trung tâm Sedes Sapientiae mới được tái lập tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Đến ngày 16.09.2005, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae được chuyển về Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận và hoạt động chính thức từ đó đến nay.

Chịu trách nhiệm nội dung

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae

 

Ý kiến bạn đọc

Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Email: [email protected]