Home / THẦN HỌC / TÍN LÝ

TÍN LÝ

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Do xác tín và ngợi khen "Chức phẩm Thiên Mẫu" và "Đức Đồng Ttrinh" của Mẹ là hai căn nguyên bước vinh quang của Người, Thánh Epiphanô mở đường cho lòng tin và sự xác quyết của các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các nhà thần học và toàn thể Giáo hội.

Đọc thêm

TÂN ƯỚC VÀ KITÔ HỌC: CÁC VẤN NẠN HIỆN NAY

Các nguồn tài liệu về lịch sử Đức Giêsu Nadarét mà chúng ta hiện có thì rất hạn hẹp. Chúng được một vài tài liệu cổ ngoài Kinh Thánh tình cờ ghi lại, liên quan tới một số chi tiết, và thỉnh thoảng cũng được gặp thấy trong các Phúc Âm ngụy thư biên soạn sau này.

Đọc thêm