Home / THẦN HỌC / TU ĐỨC

TU ĐỨC

Bài thuốc trị bệnh tà dâm – Phần 2

Một linh hồn nhờ sự công chính thánh thiện, công nhiều hơn tội, hay được Thiên Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm và nâng nhấc cho hưởng hạnh phúc với Người. Hoặc sau khi đền trả xong lẽ công bằng trong luyện ngục, họ sẽ được vào hưởng hạnh phúc và vinh quang bất tận trong cõi vĩnh hằng.

Đọc thêm

Bài thuốc trị bệnh tà dâm – Phần 1

Như cháu đã trình bày tình trạng tâm linh mình, bác nghĩ đó là tình trạng bình thường nhưng lại hết sức tội lỗi của tuổi thanh niên trong thế giới hiện nay. Từ việc phạm tội hay sự lo sợ bất an trong nội tâm cháu, đều do cháu hiểu biết quá ít về Thiên Chúa, về chính mình.

Đọc thêm

TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.16)

"Cha là Đấng Vô Biên, Cha muốn một tình yêu vô biên, một lòng sám hối trọn vẹn. Cha đòi như thế, là vì tạo vật đã xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa, và vì tội xúc phạm đến anh em mình, là tội kể như xúc phạm đến Cha. Ai là người có lòng ước nguyện vô biên?"

Đọc thêm

TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.15)

"Bởi vì chúng chết, nên trí nhớ của chúng không còn gợi lại được những kỷ niệm về lòng thương xót của Cha. Mắt của tâm trí chúng không còn nhìn xem, không nhận ra chân lý của Cha nữa; cảm giác cũng chết, và trí tuệ thì buông theo sự chết của tình yêu xác thịt."

Đọc thêm