Home / THẦN HỌC / GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ XÃ HỘI

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ XÃ HỘI

Thần Học và Khoa Học Xã Hội

Triết học thường được hiểu như là việc con người sử dụng lý trí để tiếp cận và nghiên cứu các thực tại khách quan. Theo nhãn quan Hy Lạp, hoạt động cao nhất của lý trí con người là chiêm ngưỡng Chân Lý, chiêm ngưỡng Cái Đẹp

Đọc thêm