Home / DỮ LIỆU / Sư Phạm Huấn Giáo (2/3): Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

Sư Phạm Huấn Giáo (2/3): Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

PHẦN THỨ HAI:

Lịch Sử Cứu Độ: Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

(P.P the History of Salvation)

1/ Lược đồ Lịch sử cứu độ

2/ Bài học qua chương trình cứu độ:

3/ Chúng ta có thể ứng dụng trong giảng dạy Giáo lý, hay trong bất cứ trình bày đề tài thần học, hoặc trình bày bài làm về suy tư thần học.

Phần I

Phần II

Phần III

15 comments

 1. Con: Pet. Nguyễn Văn Dũng, đã học, chiều thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020.

 2. Con Phê rô Nguyễn Văn Nhàn

  Con Phê rô Nguyễn Văn Nhàn , con đã học. thứ 6 ngày 24/04/2020

 3. Con chào Cha, con là Giuse Pha Quang Sơn, học viên lớp triết 1 thuộc TTTH Sandes Sapientiae, con đã học môn SPHG trên Youtobe này. Can cảm ơn Cha nhiều.

 4. Đợi phần III từ cha.

 5. Phan Văn Hùng

  Con Jb Phan Văn Hùng. lớp triết 1 đã học ngày 26 tháng 04 năm 2020.

 6. Trần Quốc Huy

  Con đã xem. Cám ơn cha

 7. Phêrô Lê Đình Hoạt

  Con chào Cha, con là Phêrô Lê Đình Hoạt, con đã học. Con cảm ơn Cha nhiều.

 8. Jos Hà Quốc Quang CSC

  con chào cha, con đã học nơi video này. con cảm ơn cha nhiều
  Hv Jos Hà Quốc Quang

 9. Trần Văn Phượng

  con chào Cha, con đã học video này ạ!

 10. An tôn Nguyễn Văn Thắng

  Chào cha, con đã học. Con cám ơn cha.

 11. Chào Cha, Con, Phêrô Nguyễn Văn Chung. Con đã học video này. Cảm ơn Cha.

 12. Giuse Trần Văn Thắng

  Con chào cha, con là Giuse Trần Văn Thắng. con đã học vi deo này. Con cảm ơn cha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.