Sáu Bậc Sống – Bậc sống thánh thiện (P.1)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

IV. Bậc sống thánh thiện

1.   Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân. Làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các  linh hồn.

2.   Sống nhân đức, bác ái với tha nhân.

3.   Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn thánh ý Chúa.

4.   Không còn phạm tội mọn cả lòng.

5.   Hiểu biết nhiều về niềm tin, luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý.

*.*

Linh hồn khi đạt đến cuối bậc sống đạo đức, sẽ được Thiên Chúa thúc đẩy cho có lòng khát khao mãnh liệt, mong ước được kết hợp sâu xa với Ngài hơn. Linh hồn tự nhận ra cần giũ bỏ đức tin tôi tớ. Họ như cái kén đã gần lột xác, con sâu rướn mình cái cuối cùng bỏ đi lớp vỏ, sẽ thành chú bướm xinh đẹp bay nhởn nhơ trong vườn tình yêu Thiên Chúa. Họ chân thành khát khao tình thân hữu với Chúa Giê-su. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,14-15).

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy chúng ta con đường để đạt đến đức tin bạn hữu. Chúng ta chỉ trở thành bạn hữu của Người, khi chúng ta thực hiện cách tích cực những điều Ngài truyền dạy. Và chúng ta cũng phải biết những điều Chúa Giê-su đã tỏ cho chúng ta qua các thánh tông đồ. Ngài đã tỏ còn chúng ta đã biết được bao nhiêu?

1. Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân

Ở Bậc Sống Đạo Đức, linh hồn làm việc đạo đức với ý ngay lành. Tức làm với tinh thần thiện chí mộ mến việc đạo đức, bởi biết nó làm đẹp lòng Chúa. Nhưng trong khi thực hành việc đạo đức, linh hồn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát bản thân mình. Nếu làm việc đạo đức mà phải đối mặt với gian nguy thử thách, hoặc đòi hỏi phải hy sinh hớn lao, linh hồn có thể co mình lại, sợ hãi rút lui. Họ chưa mạnh mẽ từ bỏ bản thân nên không đủ can trường “có sống là sống cho Chúa, mà chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,8). Linh hồn chưa đủ cảm nghiệm

“Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống

Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương” (Tv 63,4).

Còn ở bậc này, nhờ tích cực sống từ bỏ, linh hồn bắt đầu siêu thoát được bản thân, cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng, vì không bị ràng buộc bởi những quyến luyến thế tục, đam mê tầm thường. Các khuynh hướng xấu được lý trí thuần phục, làm cho thăng hoa hướng về suy tôn Thiên Chúa. Tâm linh họ mở ra khoan khoái đón nhận ân sủng, nên liền ngay linh hồn thưởng nếm được sự thiện hảo của Thiên Chúa, mặc dầu chưa thể cảm nghiệm được cao siêu. Đúng như lời Thánh Vịnh

“Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc

Môi miệng con rộn rã khúc hoan ca” (Tv 63,6).

Linh hồn nhiệt thành làm việc đạo đức với ý thức cao độ, làm cho vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Đối với linh hồn lúc bấy giờ, hoàn tất được Thánh Ý Chúa là thưởng nếm được mùi vị hạnh phúc thiên đàng. Biết Chúa hạnh phúc hồn họ hạnh phúc, thấy Chúa vui lòng họ vui. Và ngược lại những điều Chúa trăn trở họ cũng trăn trở, Chúa buồn họ cũng buồn, Chúa mong ước họ cũng ước mong. Tắt rằng, họ làm việc đạo đức hay sự sống động của họ đều trong tình bạn hữu đích thực với Chúa Ki-tô. 

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *