Home / THẦN HỌC

THẦN HỌC

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Do xác tín và ngợi khen "Chức phẩm Thiên Mẫu" và "Đức Đồng Ttrinh" của Mẹ là hai căn nguyên bước vinh quang của Người, Thánh Epiphanô mở đường cho lòng tin và sự xác quyết của các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các nhà thần học và toàn thể Giáo hội.

Đọc thêm