Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM

TRUNG TÂM

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae 2018

Theo truyền thống hằng năm của Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, vào dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của Trung tâm thì ban Giám đốc sẽ tổ chức một buổi hội thao trước ngày Lễ mừng một tuần, để tất cả sinh viên của Trung tâm được giao lưu, chia sẻ niềm vui, cộng tác và liên đới với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.

Đọc thêm

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN LỚP TRIẾT I – NGUYỆN VỌNG II NIÊN KHÓA 2018 -2020

Những sinh viên trong danh sách trên đây cần được các Bề trên hoặc các vị hữu trách xác nhận qua: Email : thanhocdaminh@gmail.com; hoặc điện thoại trực tiếp đến số 028.66.81.41.51, vào các buổi sáng giờ hành chánh trong tuần) trước ngày 18.05.2018.

Đọc thêm

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae 2017

Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, theo truyền thống của Trung tâm, ban giám đốc cũng tổ chức giải bóng đá để tất cả anh chị em sinh viên của trung tâm giao lưu và chia sẻ niềm vui với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.    

Đọc thêm