Home / THÔNG TIN / TRUNG TÂM

TRUNG TÂM

TTTH Sedes Sapientiae: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới (03.09.2019)

vào lúc 7h30 sáng thứ Ba, ngày 03/09/2019, cha Giu-se Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh tỉnh dòng Đaminh Việt Nam chủ tế thánh lễ cùng quý cha trong ban giám đốc. Tới tham dự thánh lễ có khoảng 20 cha đại diện các hội dòng, tu đoàn và tu hội tới tham dự thánh lễ. Hiệp thông trong thánh lễ có khoảng 225 quý thầy, quý sơ là những học viên từ hơn 50 hội dòng, tu đoàn và tu hội đến tham dự.

Đọc thêm

Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae – 2018

Ngày 8 tháng 12 vừa qua là ngày mà cả Giáo Hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đây cũng chính là ngày Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae mừng lễ bổn mạng. Trung tâm đã nhận Đức Maria làm Đấng bảo trợ cho mình dưới tước hiệu Ngai tòa Đấng Khôn Ngoan.

Đọc thêm

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae 2018

Theo truyền thống hằng năm của Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, vào dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của Trung tâm thì ban Giám đốc sẽ tổ chức một buổi hội thao trước ngày Lễ mừng một tuần, để tất cả sinh viên của Trung tâm được giao lưu, chia sẻ niềm vui, cộng tác và liên đới với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.

Đọc thêm

 Trung Tâm  Thần Học Sedes Sapientiae Khai Giảng Năm Học Mới 2018 – 2019

Sáng thứ Hai, ngày 03 tháng 09 năm 2018, Trung tâm Thần Học Sedes Sapientiae đã hân hoan bước vào năm học mới 2018 – 2019 bằng thánh lễ đồng tế kính Chúa Thánh Thần để xin Người soi sáng và bảo trợ cho từng sinh viên và cho quý giáo sư của Trung tâm.

Đọc thêm