Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2014)

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2014)

 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày 08.06.2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_ps08_linh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_ps08_van

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_ps08_chinh

Lễ 7g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_ps08_dao

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

/a_ps08_pho

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

/a_ps08_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_ps08_bac