Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời (2014)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời

Ngày 01.06.2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

(Ngày truyền thống Ban Truyền Thông)

/a_ps07_bac

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_ps07_hieu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_ps07_hoa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

/a_ps07_cuong 

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_ps07_bac2