Home / Chưa được phân loại / Các cách cầu nguyện – Phần 6

Các cách cầu nguyện – Phần 6

 

4. Tâm nguyện

Tâm nguyện là lời phát xuất từ nội tâm của một đức tin mạnh mẽ, hay đã trưởng thành các nhân đức đối thần, được linh hồn sốt sắng, quyết tâm dâng lên Thiên Chúa qua các chặng đường tâm linh. Rồi dốc lòng sống nó, tựa như thực hành lời tự nguyện khấn hứa với Thiên Chúa, khiến cho ý nguyện của họ trở thành một nhiệt lực tâm linh đốt cháy đời họ không khác nào một hiến lễ.

Ở bậc sống cao, là tình trạng nội tâm đã được Thánh Thần hướng dẫn đạt đến sự cầu nguyện liên lỉ, dù bằng bất cứ phương cách cầu nguyện nào. Nhờ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, linh hồn khát khao sống đức tin, tận hiến chính mình trọn vẹn cho Thiên Chúa. Hầu mong đáp thỏa chút nào nghĩa ân Thiên Chúa đã làm cho linh hồn, và cho nhân loại. Linh hồn có những tâm tư, tình cảm, quyết định làm thay đổi cả cuộc sống mình hướng về phía Thiên Chúa một cách cháy bỏng, nồng nàn.

Nói cách khác, tâm nguyện là hoa trái tốt lành của đời sống quyết tâm cầu nguyện. Sau khi đã được linh hồn siêng năng tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng nó sẽ trổ sinh được hoa trái thiết thực lợi ích cho linh hồn.

Nói ngược lại, nếu đời sống cầu nguyện của linh hồn không trổ sinh được hoa trái tâm nguyện, tức là nó không đạt được đỉnh cao của cầu nguyện. Sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, lòng kính mến tôn thờ Thiên Chúa, đòi hỏi linh hồn phải thay đổi chính mình theo như Thiên Chúa muốn. Sự thay đổi này chứng thực về mối tương quan giữa Thiên Chúa và linh hồn đã đạt tới mức độ nào.

TYHC