Nghe giảng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (2010-2022)

Suy niệm

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,57-66.80)

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.

Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Năm 2022: 

Năm 2021:

Năm 2020: 

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2018

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh – Bổn mạng giáo họ Gioan Tẩy giả

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2016

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2015

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014:

Lm Phanxicô Đào Trung hiệu

Năm 2013

Lm Giuse Trần Văn Việt – Lễ  Vọng (Lc 1, 5-17

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – BM giáo họ Gioan B.

Năm 2012

 Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa – Lễ Tiếng Anh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Năm 2010 :
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Suy niệm