Toát yếu môn học: Văn chương ngôn sứ

Khoá học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về nền văn chương ngôn sứ. Trước tiên, sinh viên sẽ được tìm hiểu về nền văn chương ngôn sứ của vùng Cận Đông Cổ cũng như ngoài Kinh Thánh, và nền văn chương này ảnh hưởng nền văn chương ngôn sứ Kinh Thánh như thế nào.

Tiếp đến, sinh viên sẽ được học về nền văn chương ngôn sứ Kinh Thánh được hình thành và phát triển ra sao.

Sau cùng, khoá học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về thần học của các sách ngôn sứ và về những nét đặc trưng thần học của mỗi sách ngôn sứ.

Lm. Mt. Vũ Văn Lượng, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *