Toát yếu môn học: Nhập môn Thần học

a. Mục tiêu của môn học

Môn “Nhập môn thần học” có mục tiêu giới thiệu cách tổng quát:

–        đối tượng và những lãnh vực liên quan đến thần học Kitô giáo.

–        các “phương pháp”, “dụng cụ” trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu các ngành thần học.

–        những vấn đề liên quan phát sinh (vd: tương quan giữa triết học và thần học – lý trí và đức tin; thần học và khoa học…).

–        những vấn nạn hiện nay: tính cách duy nhất và đa nguyên của thần học; hội nhập văn hóa; thần học tôn giáo…

b. Cách khai triển

– Để tiếp cận với đối tượng của thần học, học viên sẽ được tìm hiểu về những quan niệm thần học khác nhau qua dòng lịch sử (chương I);

– Dựa trên sự hướng dẫn của huấn quyền Giáo hội, môn học giới thiệu cái nhìn tổng quan về nguồn gốc, bản chất và vai trò của thần học (chương II);

– Với nền tảng căn bản về Thần học, các học viên tiếp cận những đường lối thần học khác nhau dựa theo phương pháp nghiên cứu và được giới thiệu toàn bộ các chuyên ngành thần học mà các học viên sẽ trải qua (chương III-IV);

– Sau cùng, môn học cũng bàn về một số vấn đề “thời sự thần học” trong thời hiện đại với những vấn đề Giáo hội đang đối diện (chương V).

 

Lm. Giuse Trần Văn Việt, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *