Toát yếu môn học: Thánh Mẫu học

Giảng khóa về Thánh Mẫu Học nhằm giúp giúp sinh viên:

  • trở về nguồn mạch Thánh kinh, để chiêm ngắm hình ảnh của Đức Maria theo mặc khải,
  • tìm hiểu về Đức Maria trong truyền thống đức tin của Hội thánh, cụ thể là sự tiến triển đạo lý về các tín điều;
  • tìm hiểu Đức Maria trong đời sống Hội thánh: cụ thể là vai trò của Đức Maria đối với Hội thánh; lòng sùng kính Đức Maria trong Hội thánh; Đức Maria trong đời sống Kitô hữu; đồng  thời giới thiệu vài chiều hướng mới của thần học về Đức Maria.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *