Toát yếu môn học: Bí tích chuyên biệt

Phần bí tích chuyên biệt được chia làm hai giảng khóa: bí tích chuyên biệt I: tìm hiểu 3 bí tích khai tâm Kitô giáo (Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể); và bí tích chuyên biệt II: tìm hiểu 2 bí tích chữa trị (Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân) và 2 bí tích phục vụ cộng đoàn (Truyền Chức Thánh và Hôn phối).

Dưới ánh sáng của Kinh thánh, Huấn quyền, suy tư của các nhà thần học, và trong tinh thần đối thoại đại kết, các học viên sẽ được tìm hiều về ý nghĩa của từng bí tích, sự tiến triển suy tư thần học về bí tích ấy qua dòng lịch sử, ân sủng bí tích, thừa tác viên và thụ nhân của bí tích, việc mục vụ và cử hành bí tích. Sau cùng, học viên được hướng đến một “linh đạo bí tích” như nỗ lực sống chính tích đó trong đời sống Kitô hữu của mình.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *