Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 – 2016)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

ctthan06Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng

+ Năm 2014

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

+ Năm 2009