Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống 2011

Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống 2011

 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày 12.06.2011

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Lễ 5g45 thứ bảy, Khai mạc Tỉnh Hội :

/khaimacTH2011 _giang

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_ps08_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_ps08_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_ps08_vien

Lễ 17g30 : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/a_ps08_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_ps08_van