Khái quát Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Trong niềm vui chờ đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thánh lễ đánh dấu kết thúc mùa Phục sinh, chúng ta cùng tìm hiểu Bảy Ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Bản liệt kê 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần có nguồn gốc trong sách ngôn sứ I-sai-a. I-sai-a trông thấy trước Thần Khí Đức Chúa ngự xuống trên vua. Thần Khí này mang theo mọi đức tính cần thiết cho vua, để vua làm cho hòa bình, công lý ngự trị. Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị ấy : “Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11,2).

Rồi để cho đủ con số 7, một con số hoàn hảo theo Kinh thánh, bản dịch Hy Lạp cũng như La Tinh lại thêm một Thần Khí nữa, đó là ơn đạo đức.

Thiếu 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần, cây nho linh hồn ta sẽ đui ngọn, què quặt nặng nề, không thể nào đâm nhánh vươn cành trổ sinh hoa trái được. Nhờ 7 ơn Chúa Thánh Thần linh hồn ta luôn được hạnh phúc trong Thiên Chúa, cảm thấy vui sướng thỏa thuê đến khát khao mãi được hạnh phúc hơn thể trong Nước của Người trên cõi vinh phúc thiên thu.

Ơn khôn ngoan và thông hiểu, ơn lo liệu và sức mạnh, ơn suy biết và đạo đức, ơn kính sợ Chúa.

  1. Ơn Khôn Ngoan 

Ơn khôn ngoan thần khí soi sáng cho linh hồn biết điều Thiên Chúa muốn về mình, nơi mình. Đồng thời tác động ý chí linh hồn biết cách đáp trả sao cho đẹp lòng Người.

Trên đường nhân đức, ơn khôn ngoan thần khí tác động làm cho linh hồn say mến và khát khao sống chân lý mạnh mẽ. Hoa trái của ơn khôn ngoan thần khí trổ sinh nơi linh hồn là an bình và vui hưởng tình yêu Thiên Chúa.

Ơn khôn ngoan thần khí cũng giúp linh hồn biết chọn lựa đường hướng sống phù hợp với ân sủng Chúa ban cho mình để nên thánh.

  1. Ơn Thông Hiểu

Người có ơn thông hiểu được Thần Khí soi dẫn trí khôn hiểu thấu các chân lý mạc khải, sáng suốt phân biệt giữa chân lý đức tin và những sự tăm tối của thế gian.

Nhờ ơn thông hiểu linh hồn phân biệt rạch ròi giữa điều xấu và tốt, giữa thiện và ác, giữa cứu cánh và phương tiện. Và nhận thức đúng về Thiên Chúa, về mình, về thế gian và về ma quỉ.

Ơn thông hiểu khai sáng tâm linh trong nguyện cầu suy gẫm, chiêm niệm, trong học hỏi giáo lý hay thần học. Giúp cho lý trí có thể tiếp nhận và hiểu các vấn đề siêu nhiên, các sự thật Thiên Chúa mạc khải. 

  1. Ơn Lo Liệu

Nhờ ơn khôn ngoan và thông hiểu, linh hồn biết chọn lựa mục đích tối hậu của đời mình, mục đích cao quí nhất trong chân lý mang giá trị vinh hiển vĩnh hằng. Và những ai đã có mục đích thì cũng cần có phương tiện để đạt được mục đích, ơn lo liệu sẽ làm phận sự này.

Ơn lo liệu soi sáng giúp cho linh hồn biết toan tính sắp xếp, định đoạt như thế nào là thuận tiện nhất, dễ dàng và mau chóng nhất, là tốt nhất để đạt đến những mục đích thiêng liêng.

Ơn lo liệu không những chỉ dẫn, lo toan giúp linh hồn thực hiện những mục đích cao cả tối hậu. Phối hợp với ơn khôn ngoan, nó còn soi sáng linh hồn biết lo liệu trên suốt hành trình nhân đức. Còn biết lo liệu trong những bổn phận bậc sống mình, trong trách nhiệm làm mẹ, cha, được bề trên trao phó, trong sứ mạng được Thiên Chúa sai đi v.v…

  1. Ơn Sức Mạnh

Ơn sức mạnh Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn là nhiệt huyết cương dũng sống mối tương giao tình ái với Thiên Chúa Ba Ngôi. Làm cho linh hồn anh dũng tiến lên trong đức tin, đáp lại tình yêu Thiên Chúa với tấm lòng cậy trông kiên vững.

Ơn sức mạnh là sức mạnh thần khí làm cho linh hồn bất chấp gian nan, bắt bớ, trần truồng, đói rách, bệnh tật, tù đày, đơn độc, đau khổ và sỉ nhục để sống đức tin mạnh mẽ, làm chứng nhân tôn vinh Thiên Chúa. Sức mạnh thần khí này là nguồn thần lực bên trong thúc đẩy linh hồn sốt mến vượt qua đêm dày tăm tối trong những lúc chịu thử thách.

  1. Ơn Suy Biết

Ơn suy biết là ơn Chúa Thánh Thần vừa thúc đẩy vừa thu hút linh hồn lên thần trí, tức là sự hiểu biết vượt trên khả năng tự nhiên của trí tuệ con người qua đời sống cầu nguyện suy gẫm, và nhất là chiêm niệm.

Ơn suy biết khai sáng cho linh hồn sự hiểu biết cao sâu khôn dò, một năng lực siêu nhiên từ Thánh Thần Chân Lý đưa trí tuệ lên cao hay cả các quan năng của linh hồn chìm đắm trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Được ơn ở mức độ thâm sâu cao vời này, các linh hồn thánh thiện đều có tâm trạng hạnh phúc  đến phải thốt nên như thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su “Ôi! Thưa Mẹ, con chẳng muốn và muốn cũng chẳng thể nói hết lòng mừng; có lắm cái mất thơm khi phải đưa ra gió; có lắm tư tưởng thâm thiết mất nghĩa cao thượng siêu vượt khi phải đụng chạm tới lưỡi phàm trần!” (MTH) .

  1. Ơn Đạo Đức

Ơn đạo đức là ơn Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn, làm cho linh hồn thích thú, say mê làm việc đạo đức ở buổi đầu đường nhân đức. Đồng thời sau đó thúc đẩy linh hồn với ý ngay lành muốn sống thật đạo đức dù phải hy sinh, chịu nhiều gian khó cho tới khi họ đạt đến đời sống trọn lành.

Người có ơn đạo đức, họ được Thiên Chúa ban cho tình mến da diết nồng nàn. Họ sung sướng vui thỏa trong mối tương quan đầy hạnh phúc với Thiên Chúa. Cường độ mến yêu và hạnh phúc mỗi lúc một gia tăng hơn khi linh hồn tiến bước xa hơn trên đường nhân đức. Cảm tạ Thiên Chúa biết mấy cho những ai được ơn đạo đức quí hoá này.

  1. Ơn Kính Sợ

Ơn kính sợ hay còn có thể gọi là ơn thảo hiếu, bởi vì hai từ ngữ này chỉ ra tính chất đời sống nhân đức của hai chặng đường tâm linh do cùng một sủng ân.

Ơn kính sợ Thiên Chúa là ơn Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn, để bước đầu nhờ kiêng sợ và tôn kính Thiên Chúa linh hồn cố gắng giữ được lề luật Chúa. Hoặc biết mau chóng ăn năn hối cải, có lòng thống hối nội tâm sau khi trót lỡ lầm phạm tội.