TH online 09 : Ơn thánh và ấn tích của Bí tích

Bí tích tổng quát

 Bài 9: Ơn thánh và ấn tích của Bí tích

 

Chúa Kitô đã dùng các bí tích để ban ơn thánh cho các tín hữu. Thật vậy, các bí tích của Giao ước mới khác hẳn với các dấu chỉ của Cựu ước, vì tự thân các bí tích chứa đựng ơn thánh và thông ban cho những ai lãnh nhận cách xứng đáng.

Vậy ơn thánh hay ân sủng là gì? Theo Giáo lý Hội thánh Công giáo, ân sủng là món quà siêu nhiên, một quà tặng nhưng không Chúa ban cho loài thụ tạo có lý trí để đưa họ tiến về đời sống vĩnh cửu. Trong số 1131 của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 1992, ta tìm thấy những lời này:

Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội thánh. Qua các bí tích, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thần linh. Các nghi thức hữu hình để cử hành bí tích biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích.

Qua lời dạy trên, chúng ta thấy ân sủng bí tích là ơn Thánh Thần được Chúa Kitô ban qua các bí tích. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón nhận Người, và làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Có hai loại ân sủng khác nhau: loại ân sủng áp dụng chung cho mọi bí tích gọi là thường sủng, và loại ân sủng riêng của từng bí tích, tạm dịch là đặc sủng. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 72 – 73).