TH online 10 : Thẩm quyền Giáo hội đối với các Bí tích

Bí tích tổng quát

 

Bài 10: Thẩm quyền của Giáo hội đối với các Bí tích

 

Giáo hội tin nhận các bí tích là do Chúa Kitô thiết lập, và Giáo hội nhìn nhận mình chỉ được trao quyền quản lý và phân phát kho tàng ân sủng của Thiên Chúa; vì thế các thừa tác viên hay cộng đoàn và ngay cả quyền tối thượng của Giáo hội không tự tiện sửa đổi hay thêm bớt nghi thức bí tích. Hơn thế nữa, Giáo hội còn phải nỗ lực bảo vệ tính nguyên vẹn bản chất của bí tích. Quả vậy, thánh Phaolô xác tín các Tông đồ biết mình chỉ là người quản lý các mầu nhiệm (Xc. 1 Cr 4,1), vì Chúa Kitô là nền tảng của đời sống bí tích, và không ai có thể sắp đặt nền tảng nào khác hơn.

Giáo hội xác tín và dạy rằng các bí tích là do Chúa Kitô thiết lập; tuy nhiên lời dạy này cũng có nhiều hiểu lầm và tranh cãi, nhất là anh em Cải Cách; bởi vì không dễ dàng tìm thấy những chứng cớ rõ ràng trong Kinh thánh nói về việc Chúa Kitô thiết lập từng bí tích cụ thể, với “chất thể” và “mô thể” như lối giải thích của thần học Kinh viện; cho dù đó là bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Như vậy truyền thống phụng vụ trong lịch sử Giáo hội hiểu rằng Chúa Kitô chỉ xác định bí tích trong ý hướng cơ bản và tổng quát rồi để cho Giáo hội khai triển thêm với thời gian. Chính vì thế, chúng ta cần đề cập tới việc thiết định và thích nghi các nghi thức bí tích. (trích Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu, tr 90-91).