TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bảy ơn Chúa Thánh Thần (P.6)

 

Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống 

4. Ơn Sức Mạnh

Ơn sức mạnh Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn là nhiệt huyết cương dũng sống mối tương giao tình ái với Thiên Chúa Ba Ngôi. Làm cho linh hồn anh dũng tiến lên trong đức tin, đáp lại tình yêu Thiên Chúa với tấm lòng cậy trông kiên vững.

Chúng ta hãy thưởng thức ý nghĩa thật đẹp đoạn văn thánh Tiến Sĩ Nhỏ viết về kỷ niệm ngày thêm sức của ngài “Ngày chịu phép Thêm Sức, con không nghe tiếng gió ào ào thổi như ngày lễ Hiện Xuống thuở xưa; nhưng con đã trông thấy một thứ gió nhè nhẹ phe phẩy mà tiên tri Êlia đã nghe rì rào trên núi Hored. Ngày ấy Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho con sức mạnh để chịu đau khổ; đó là ơn rất cần thiết cho đời con lắm; vì ít lâu sau, linh hồn con đã phải chìm nổi khốn nạn trong bao nỗi gian truân cơ cực.” (MTH).

Ơn sức mạnh là sức mạnh thần khí làm cho linh hồn bất chấp gian nan, bắt bớ, trần truồng, đói rách, bệnh tật, tù đày, đơn độc, đau khổ và sỉ nhục để sống đức tin mạnh mẽ, làm chứng nhân tôn vinh Thiên Chúa. Sức mạnh thần khí này là nguồn thần lực bên trong thúc đẩy linh hồn sốt mến vượt qua đêm dày tăm tối trong những lúc chịu thử thách. Để được thanh tẩy, thanh luyện linh hồn hay thêm công nghiệp. Dù lúc đó ánh sáng đức tin đang chịu thử thách không còn chiếu sáng, không lý giải được các vấn nạn cuộc sống hay sự bế tắc tấm linh.

Linh hồn vẫn can đảm tiến bước trong mầu nhiệm thánh ý Thiên Chúa, bình an và phó thác cho Người. Trong Thánh Thần Chân Lý ơn khôn ngoan giúp linh hồn biết chọn lựa điều trọn hảo, rồi lèo lái ứng xử cho đạt được mục đích mà ơn thông hiểu đã phân định, cân nhắc từng chặng trong suốt cả  tiến trình đi tới mục đích. Theo kế hoạch ơn lo liệu đã vạch ra, và cuối cùng ơn sức mạnh tác động thực hiện dù phải trả giá cam go, cho đạt tới cùng đích hạnh phúc thật thỏa lòng.

Ơn sức mạnh thật cần thiết cho linh hồn trên suốt đường tiến đức. Không có nó linh hồn sẽ hãi sợ đau khổ, chán nản vì sỉ nhục, nản lòng thối chí trước gian nan thử thách, không còn dám dấn thân vì Đức Ki-tô Giê-su. Càng theo Người, đau khổ càng lớn lao vì linh hồn cần được thanh tẩy tận căn các tì ố nơi linh hồn. Mới có thể hiệp nhất với Đấng Cứu Độ trong sự kết hiệp linh thánh, đến nên một với Người. Sự kết hiệp kỳ diệu đến linh hồn cảm nhận mình đã được hưởng phúc thiên đàng ngay khi còn ở trên thế gian.

Như thế ơn sức mạnh như chiếc chìa khoá vàng, có thể mở kho tàng vinh phúc cho linh hồn ngay từ ở đời này. Chúng ta thấy trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các thánh Tông Đồ sợ hãi vào nhà đóng kín cửa lại. Đến khi được ơn sức mạnh từ Chúa Thánh Thần các ông đã ra đi rao giảng về Đức Giê-su, Đấng Cứu Thế mà không còn sợ hãi gì nữa.

Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *