TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bảy ơn Chúa Thánh Thần (P.2)

 

Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống 

– Ơn Khôn Ngoan Thần Khí trong tương quan với các thụ tạo khác:

Nhờ sự soi sáng của ơn khôn ngoan thần khí linh hồn nhận biết:

Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất

bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài” (Kn 1,7).

Linh hồn ý thức cao độ việc giữ gìn và làm phát triển công trình sáng tạo của Thiên Chúa nơi các thụ tạo. Sử dụng cách thận trọng, khôn ngoan môi trường cho giao thoa tương quan sự sống muôn vật muôn loài thật cân bằng. Qua thụ tạo linh hồn thấy bóng dáng của Thiên Chúa, nên hằng kính tôn duy trì và làm cho phát triển công trình tạo dựng và quan phòng của Thiên Chúa. Nơi đời sống thánh Phanxicô Assisi chúng ta thấy nổi bật mẫu gương này, ngài xem các thụ tạo như anh chị em.

b. Ơn Khôn Ngoan tự nhiên

Ơn khôn ngoan tự nhiên do Thiên Chúa phú bẩm hay ban thêm cho nơi tâm hồn mỗi người, tùy theo mức độ Chúa muốn trong chương trình của Ngài. Ơn này giúp cho người lãnh nhận sáng suốt trong xử sự với tha nhân, hay khôn khéo sắp xếp toan tính sao cho đời sống mình và tha nhân đạt đến hạnh phúc tự nhiên.

Ơn khôn ngoan tự nhiên giúp mau mắn hoàn tất các bổn phận, trách nhiệm trong bậc sống. Giúp lèo lái, hướng dẫn tập thể đạt đến mục đích chung tốt đẹp. Ơn này chúng ta thường thấy nơi những người thành đạt có lương tâm tốt lành.

Ơn khôn ngoan tự nhiên không có khả năng làm cho người ta tìm biết và tin nhận Thiên Chúa theo như sự thật đã được Chúa Ki-tô mạc khải. Nhưng nó có thể đặt nền móng tâm hồn làm cho người ta nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ở đỉnh cao của ơn khôn ngoan tự nhiên người ta sẽ suy tư về cuộc sống, và trăn trở tìm lý giải về cội nguồn con người. Đặt ra và tìm giải đáp cho các vấn nạn về cuộc đời, như nguyên do có tình yêu và đau khổ, hay vấn đề sự dữ; sự chết, sau cái chết con người sẽ đi về đâu v.v…

Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *