Nghe giảng Chúa nhật 26 năm A (2011-2014)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm A

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 21,28-32)

 

Khi ấy Đức Giêsu nói với các Thượng tế và đầu mục rằng :

“Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”

Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Ngày 28.9.2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/a_tn26_cuong1

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn26_dao

Lễ 06g15: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn26_bac

Lễ 07g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/a_tn26_cuong2

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

/a_tn26_viet

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn26_van

Ngày 25.9.2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn26_hieu

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn26_rao

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn26_hieu2

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_tn26_hwng