Nghe giảng Đức Mẹ Fatima từ 2009 đến 2015

 

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Fatima
Từ năm 2009 đến năm 2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2,1-11)

 

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.”

Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Năm 2015

Ngày 05.10 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

Năm 2014

Ngày 13.10 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

Ngày 13.05: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc 

 

Năm 2013

Ngày 12.10: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa   (Lc 11, 27-28)

 

Ngày 13.9: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/dm_130913_dao

Ngày 13.6: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

Ngày 13.05 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (Lc 1,26-38)

 

Năm 2012

Ngày 13.10 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (Lc 1,26-38)

Ngày 13.05 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011

Ngày 13.10 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 13.05 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010

Ngày 13.10 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 13.05 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2009

Ngày 13.10 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 13.05 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Sứ điệp Fatima : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Về bên Mẹ Fatima