Nghe giảng Chúa nhật 28 năm C (2010)

 

Nghe giảng Chúa nhật 28 năm C

(10.10.2010)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,11-19)

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.”

Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.

Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình

/c_tn28_dinh

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn28_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_tn28_vien

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_tn28_thanh

Lễ 19 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn28_van