Home / THẦN HỌC (page 5)

THẦN HỌC

KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng …

Đọc thêm

Kinh Cầu Đức Bà

Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Thưa: Chúa Kitô …

Đọc thêm

Bài thuốc trị bệnh tà dâm – Phần 2

Một linh hồn nhờ sự công chính thánh thiện, công nhiều hơn tội, hay được Thiên Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm và nâng nhấc cho hưởng hạnh phúc với Người. Hoặc sau khi đền trả xong lẽ công bằng trong luyện ngục, họ sẽ được vào hưởng hạnh phúc và vinh quang bất tận trong cõi vĩnh hằng.

Đọc thêm