Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 / Nghe giảng Chúa nhật 25 năm C

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm C

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm C

(19.09.2010)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16,1-13)

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’

[…] “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_tn25_thanh1

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn25_rao

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_tn25_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn25_hieu

Ngoại lệ :

Lễ hành hương giới trẻ : Lm Giuse Hoàng Kim Toan, Tân Hòa

/c_tn25_toan

Lễ Thiếu Nhi (Trung Thu) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn25_hieu2