Thỉnh Ý Hiệp Hành – Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Cùng chung nhịp bước với Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con sống tinh thần Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Đây là thời gian ân sủng của Giáo hội nói chung và của Hội dòng chúng con nói riêng. Chúng con đã có rất nhiều cơ hội để các thành viên trong Hội dòng được gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Và hôm nay ngày hồng phúc của Hội dòng khi có sự hiện diện của Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, ban thư ký hiệp hành Giáo phận và gần 100 chị em đại diện cho mọi thành viên trong Hội dòng tham dự buổi thỉnh ý này. Tiến trình Hiệp hành của Hội dòng theo sát tiến trình Hiệp hành của Giáo phận: bắt đầu việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định từ cấp cộng đoàn, đến cấp miền, và hôm nay là cấp Hội dòng.

Soeur Linh hoạt viên Hiệp hành Hội dòng khai mạc buổi thỉnh ý Hiệp hành bằng kinh cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng XVI. Sau đó, Soeur Tổng Phụ Trách trình bày lý do và ý nghĩa của buổi thỉnh ý Hiệp hành. Kế đến, Đức Cha Giáo phận có đôi lời huấn từ với các chị em: “Việc chị em bước theo đúng con đường Hiệp hành của Giáo hội địa phương cụ thể là Giáo phận Đà Lạt là rất tốt. Việc hiệp hành tuyệt vời nhất là chị em được ngồi với nhau như thế này để cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau lắng nghe, phân định dưới ánh sáng của lời Chúa và dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nhờ đó chính chị em sẽ có những  cơ hội để tìm gặp Thánh ý Chúa trong bước đường sống chứng nhân của mình, nhất là chị em sẽ được tự đào luyện trong khi tham gia Hiệp hành”.

Soeur Linh hoạt viên trình bày bản đúc kết những thỉnh ý của tất cả chị em trong Hội dòng và ghi lại tất cả những góp ý của các tham dự viên dựa trên bản đúc kết. Một phần cũng rất ý nghĩa và quan trọng là những ý kiến, những nguyện vọng và thao thức của các em ở Học viện, Tập viện, Tiền tập viện và Thanh tuyển viện.

Buổi thỉnh ý hiệp hành của Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt được kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn. Sau đó mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa ăn huynh đệ của Hội dòng.

Bài viết: Ban Truyền thông Dòng MTG Đà Lạt

Ảnh: Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *