Ngày 12.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

THỨ BẢY: 12.09.2015
Danh Thánh Đức Maria

Lc 6,43-49

1. Ghi nhớ: “ Người tốt lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ” (Lc 6,45)

2. Suy niệm: Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta một phương pháp để phân biệt kẻ xấu, người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà có thể biết họ là người tốt hay xấu. Đời sống luân lý của người tín hữu được chứng minh bằng những việc lành, việc tốt. Chúng ta đừng tự lừa dối mình khi chỉ biết nói tốt mà không làm tốt, biết nghĩ hay mà không thực hiện, biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, biết lo những việc bên ngoài để tìm hư danh mà không lo cho đời sống nội tâm . Đời sống đạo không chỉ đơn thuần bằng đọc kinh, làm nhiều việc đạo đức bên ngoài là đủ nhưng còn phải biết đem Lời Chúa vào cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Nghe Lời Chúa và thực thi Giáo huấn Chúa Giêsu dạy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đến nghe Lời Chúa để rồi đem ra thực hành hầu bảo đảm sự sống đời đời. Xin ban ơn trợ giúp để con chu toàn Lời Chúa dạy. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *