Ngày 14.08.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XIX Thường Niên

THỨ SÁU: 14. 08. 2015
Mt 19, 3 – 12

1.Ghi nhớ:“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly” (Mt 19,6).

2.Suy niệm: Sự liên kết hôn nhân bắt nguồn từ thánh ý Thiên Chúa, vì thế sự ràng buộc của hôn nhân có tính cách vĩnh viễn. Còn việc ly dị là một thể chế do loài người tạo ra “vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có như thế đâu” (19,8). Điều nầy cho thấy con người vì đam mê ích kỷ, muốn đạt sự thoả mãn của lòng mình trên cả ý muốn của Thiên Chúa, nên họ bất trung với Chúa, và vì thế, họ cũng bất trung với nhau, gây nên tình trạng ngoại tình, ly dị trong đời sống hôn nhân.

3.Sống Lời Chúa: Trung tín với Chúa để trung tín với nhau.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho những người sống bậc hôn nhân, cũng nhưng bậc tu trì, được trung tín trong ơn gọi của mình. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *