Luân lý chuyên biệt 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện 

 

Cầu nguyện là hành động tôn giáo sơ đẳng nhất. Nó khẳng định ba chân lý : con người được Thiên Chúa dựng nên, con người lệ thuộc vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa nắm giữ vận mạng và hạnh phúc của con người. Cầu nguyện cũng biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa là người cha quyền năng, yêu thương và hay thương xót.

Rất khó để có thể đưa ra một định nghĩa chính xác về cầu nguyện, vì cầu nguyện là một cảm nghiệm cá nhân của mỗi người.

Chúng ta cầu nguyện không phải để thay đổi thánh ý Thiên Chúa, nhưng để cho điều Thiên Chúa an bài được thực hiện do lời cầu xin của mình.