Thiệp Mời Thánh Lễ Và Nghi Thức Tuyên Khấn Trọng Thể Trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết, 2015

11 Tu sĩ sẽ Tuyên Khấn Trọng Thể Trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức Tuyên Khấn do Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. chủ sự, sẽ được cử hành lúc 08g00’ ngày 15/08/2015, tại Thánh Đường Giáo xứ Mân Côi – Gò Vấp.