Ngày 28.07.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XVII Thường Niên

THỨ BA 28. 07. 2015
Mt 13, 36 – 43

1.Ghi nhớ: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con người” (Mt 13,37).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu ý nghĩa bài dụ ngôn cỏ lùng : hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là nô lệ ác thần. Chúa nhấn mạnh đến ngày tận thế là mùa gặt, sẽ có việc phân biệt rõ ràng kẻ lành người dữ, và sẽ có thưởng có phạt phân minh. Thế gian nói chung và Hội Thánh nói riêng, vẫn luôn có kẻ lành người dữ, kẻ tốt người xấu sống chung lẫn lộn với nhau. Thiên Chúa không trừng phạt kẻ tội lỗi ở đời nầy, chỉ vì Người khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi tội nhân sám hối trở về, để được hưởng ơn tha thứ.

3.Sống Lời Chúa: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, do đó, ai sống tốt và làm điều tốt thì thuộc về Thiên Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mầm sống của hạt giống tốt đã có sẵn trong tâm hồn con. Xin cho con biết tận dụng để làm cho mầm sống ấy được mỗi ngày mỗi lớn lên trong tâm hồn con. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *