Luân lý chuyên biệt 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể & Những tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 28: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể

Tôn giáo trong Cựu ước là thứ tôn giáo gần như hoàn toàn bên ngoài, đến nỗi các ngôn sứ không ngừng phê phán tính cách thiên về bên ngoài đó và kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến lòng mộ đạo nội tâm và tâm tình yêu mến chân thành (Is 1, 11-17; 29, 13f; Gr 7, 21-26; Am 5, 21-24). Đức Kitô cũng nhắc nhở phải tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý (Ga 4, 23f). Tế lễ bên ngoài mà không có lòng đạo, tâm tình bên trong sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là việc lễ tế bên ngoài là sai trái : Khi đang dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có điều bất bình với anh em, thì hãy để của lễ trên bàn thờ, về làm hòa với người anh em trước đã, rồi mới trở lại dâng của lễ sau (Mt 5, 23f). Như vậy Đức Kitô công nhận việc tôn thờ bên ngoài và chính Người cũng tham dự (Lc 4, 10).