Ngày 05.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật IX Thường Niên

 

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG. 05.06.2015
Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo.
Mc 12,35-37

 

1. Ghi nhớ: “Chính vua Đa-vít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do dâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?” (Mc 12,37).

2. Suy niệm: Chính Đức Giêsu đã dùng Thánh Vịnh 110,1 để trả lời cho câu hỏi của mình. Qua lời giải thích, Ngài muốn cho mọi người biết mình là một nhân vật có hai bản tính: vừa có bản tính nhân lọai, vừa có bản tính Thiên Chúa. Còn người Do Thái vì không hiểu về Chúa Giêsu nên họ chỉ nhìn nhận Người với dáng vẻ bề ngoài tầm thường là con bác thợ mộc, con bà Maria. Còn chúng ta ngày nay, vì quá quen nhiều lúc chúng ta xem ra thờ ơ, cũng không nhận ra được Chúa hay tôn trọng Ngài một cách đúng mức, họăc là chúng ta không nhận ra được hình ảnh Thiên chúa qua những người anh em. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn Chúa không chỉ với dáng vẻ bên ngòai và cả bên trong nữa.

3. Sống lời Chúa: Năng tham dự các việc phụng vụ và Bí Tích.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết ngắm nhìn Chúa bằng con mắt đức tin, và biết nhận ra Chúa qua mỗi người anh em con. Amen