Ngày 04.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật IX Thường Niên

 

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG. 04.06.2015
Mc 12, 28 – 34

1. Ghi nhớ: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

2. Suy niệm: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho các kinh sư về hai giới răn đứng đầu là “ mến Chúa và yêu người ” . Thực ra hai tình yêu này đều quan trọng như nhau và cùng bổ túc cho nhau; Vì thế khi nói mến Chúa thì phải chứng thực bằng tình yêu thương tha nhân. Và yêu thương tha nhân vì Chúa, Hay nói đúng hơn Tình yêu hướng theo chiều dọc là mến Chúa, và hướng theo chiều ngang là yêu thương tha nhân. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đặt mọi sinh họat cuộc sống trên nền tảng mến Chúa và yêu người.

3. Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con sống tốt, yêu thương anh em cũng chính là lúc chúng con đang thể hiện tình yêu với Chúa. Amen