Các bài suy niệm tháng 06.2015

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

  • Ý CẦU NGUYỆN :
  • Ý Chung : Cầu cho những người di dân và tị nạn : Xin cho những người di dân và tị nạn được tiếp đón nồng nhiệt trong những đất nước họ đến và được đối xử tử tế.
  • Ý Truyền Giáo : Cầu cho ơn gọi : Xin cho việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ khát vọng tận hiến cho Người trong đời sống Linh mục hoặc đời sống thánh hiến.