HÌNH ẢNH BẾ GIẢNG NIÊN KHÓA 2014 – 2015

[shashin type=”albumphotos” id=”2″ size=”small” crop=”n” columns=”3″ caption=”n” order=”date” position=”center”]