GIÁO TRÌNH: VĂN PHẠM LA NGỮ

       TẦM QUAN TRỌNG CỦA LA TINH

·        Nguồn gốc của Latinh từ Hilạp. Tiếng nói chính thức của đế quốc La mã thời Thượng cổ.

·        Trong nhiều thế kỷ trước Công đồng Vaticanô II, Latinh vẫn là ngôn ngữ duy nhất được dùng trong Phụng vụ.

·        Sau này người Ý biến hóa thành tiếng Ý hôm nay cho dễ học.

·        Ảnh hưởng của La tinh trong các ngôn ngữ châu Âu còn rất mạnh (Ý, Pháp, TBN, BĐN, Anh).

·        Cha Alexandre de Rhodes khởi xướng dùng mẫu tự La tinh cho tiếng Việt. Điều này giúp học tiếng Việt dễ hơn rất nhiều.

·        Hiện nay không còn là một ngôn ngữ thông dụng, nhưng vẫn được dùng trong các văn kiện chính thức của Giáo hội ;  trong khoa học, y khoa, sinh vật học, vạn vật học, tên cây cối, giống vật.