TH online 05 : Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian

Thần học online:

 Bí tích tổng quát

Bài 5: Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian

 

Thánh Thomas Aquinas khẳng định rằng: theo quan điểm của Augustinô thì bí tích là dấu chỉ hữu hình có tương quan với thực tại vô hình, nghĩa là qua dấu chỉ bí tích, người ta đi từ các biểu hiện bên ngoài của sự vật hữu hình đến ý thức về một thực tại vô hình[1].

Theo thánh Thomas, không phải dấu chỉ nào cũng là bí tích, chỉ những dấu chỉ diễn tả thực tại thánh, nghĩa là nhằm tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người mới được gọi là bí tích đúng nghĩa. Do vậy, bí tích là dấu chỉ công hiệu do Thiên Chúa thiết lập trong Đức Kitô. Thánh nhân phân biệt Thiên Chúa là nguyên nhân chính, các bí tích là nguyên nhân dụng cụ của ân sủng Thiên Chúa, được Chúa Kitô trao phó cho Hội thánh.

Chính vì thế, giá trị của bí tích không lệ thuộc vào tư cách luân lý của thừa tác viên hay của người lãnh nhận. Bí tích không lệ thuộc vào con người nhưng mang giá trị nội tại “Ex opere operato” khi được cử hành trong Hội thánh. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu – tr 34).