TH online 04 : Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát

Thần học online

 Bí tích tổng quát

Bài 4: Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát

 

Có ba yếu tố khiến cho Hội thánh được coi là bí tích cứu độ phổ quát, là khí cụ Chúa Giêsu thiết lập và sử dụng để cứu độ trần thế.

– Yếu tố trước tiên: Hội thánh là sự hiện diện của Chúa Kitô nơi loài người. Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa, bí tích nguyên thủy; qua Người, tình thương của Thiên Chúa được tỏ bày, và con người được cứu thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Tuy nhiên, vì Đức Kitô chỉ sống và hoạt động ở trần gian một thời gian ngắn, nên Người đã thiết lập Hội thánh, để Hội thánh tiếp tục sứ mạng của Người ở trần gian. Hội thánh chính là dấu chỉ sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại, và qua Hội thánh, Chúa Kitô tiếp tục hoạt động để ban ơn thánh cho con người. Chính trong ý nghĩa này, Hội thánh là bí tích của Chúa Kitô.

– Yếu tố thứ hai: Hội thánh là chứng nhân của Chúa Kitô. Hội thánh không phải là đích điểm mà là con đường. Quả vậy, Hội thánh là con đường mà mọi người có thể thấy, đến và cảm nhận được Đức Giêsu Kitô một cách trực tiếp trong thế giới này. Đức Kitô và Hội thánh là một thân thể, nhưng vẫn là hai. Hội thánh thuộc về Đức Kitô như người vợ thuộc về chồng, nhưng Hội thánh không phải là Đức Kitô, mà là dấu chỉ, là bí tích của Người: qua mọi thời, Hội thánh làm chứng và rao truyền về Đức Kitô và người ta chỉ có thể gặp được Người trong Hội thánh. Hội thánh rao giảng về Vương quốc Thiên Chúa, nhưng Hội thánh lại không phải là Vương quốc, mà chỉ là dấu chỉ của Vương quốc mà thôi.

– Yếu tố thứ ba: Hội thánh phục vụ trần thế. Với sứ mệnh là bí tích của Chúa Kitô, Hội thánh được mời gọi rao giảng và làm chứng cho chính Đấng là đầu, là Phu quân và là Đấng tác thành nên mình. Hội thánh chỉ có thể chu toàn sứ mạng này khi nghe theo lời dạy của Thầy chí thánh là trở nên người phục vụ anh em mình, như Chúa Kitô đã phục vụ và hiến mình vì Hội thánh.[1] 

 (Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 48)